Antyoday Ration Card (AAY) Gujarat Form and Procedure 2022

 અંત્યોદય (AAY) પ્રમાણ કાર્ડ ગુજરાત કેવી રીતે બનાવવું? આજે આ પોસ્ટ હેઠળ આપણે ગુજરાતમાં અંત્યોદય (AAY) પ્રમાણ કાર્ડ કેવી રીતે બનાવવું તેનો સમગ્ર ડેટા અને સિસ્ટમ શેર કરીશું. તમે ડિસ્કનેક્ટ થયેલા અન્ય AAY એપોર્શન કાર્ડ માટે અથવા વેબ પર અરજી કરી શકો છો. શું તમે digitalgujarat.gov.in વેબ-આધારિત ઈન્ટરફેસ અને વેબ પર એપલ દ્વારા ઈન્ટરનેટ આધારિત એપ્લિકેશન પર જઈ શકશો. હાલમાં નવું એપોર્શન કાર્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન ખુલ્લું છે તમે Digitalgujarat.gov.in પર નવું પ્રમાણ કાર્ડ માળખું સબમિટ કરવા માટે આગળ વધી શકો છો તમે @https://dcs-dof.gujarat.gov.in/ પરથી અલગ અલગ એપોર્શન કાર્ડ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. વધારાની જગ્યાઓ અને અભ્યાસ સામગ્રી અપડેટ્સ માટે jobsGujarat.In ની મુલાકાત લેવાનું ચાલુ રાખો.

Antyoday Ration Card


 AAY એપોર્શન કાર્ડ હાઇલાઇટ્સ :-


 પ્રાપ્તકર્તાની સંખ્યા - મેટ્રોપોલિટન પ્રદેશ

 અનાજનો ખર્ચ

 પ્રાપ્તકર્તાની સંખ્યા - દેશનો પ્રદેશ

 વિભાજન કાર્ડ્સ

 મેટ્રોપોલિટન પ્રદેશો પ્રાપ્તકર્તાઓની સંખ્યા

 પ્રાપ્તકર્તાઓનો દેશ વિસ્તારો

 ખાદ્ય અનાજની સોંપણી

 AAY એપોર્શન કાર્ડ અરજી પદ્ધતિ :-

 નજીકની મામલતદાર કચેરી અથવા શહેર મામલતદારની કચેરીમાં જાવ. મામલતદારની કચેરીમાં, વિવિધ શાખાઓ, ઉદાહરણ તરીકે, ઇ-ધારા શાખા, આવક શાખા, એટીવીટી શાખા, પુરવઠા શાખા, આફત શાખા, રાજકીય દોડ શાખા વગેરે.

 સ્ટોક શાખામાં માળખું રજૂ કરવાની જરૂર છે.

 માન્ય બંધારણ સાથે અરજી કરવી જોઈએ.

 તમારું AAY વિભાજન કાર્ડ તેને 30 દિવસ કે તેથી ઓછા સમયમાં બનાવો.

 ભલામણ કરેલ એપ્લિકેશન માળખું સાથે અપેક્ષિત

 AAY પ્રમાણ કાર્ડ નોંધપાત્ર અહેવાલો :-

 અન્ય અંત્યોદય પ્રમાણ કાર્ડ માટે અરજી કરતી વખતે, એપ્લિકેશનના બંધારણની સાથે સાથેના અહેવાલો રજૂ કરવા મહત્વપૂર્ણ છે.


 કન્ટેનર કાર્ડ.

 ઘરની ચકાસણી.

 વિઝા સાઇઝનો ફોટો.

 સરકારી ચિત્ર આઈડી કાર્ડ.

 એપ્લિકેશન માળખું.

 ડ્રાઇવિંગ પરમિટ.

 આધાર કાર્ડ.બેંક એકાઉન્ટ નંબર.

 મતદાર ઓળખ કાર્ડ

 જન્મ તારીખનો પુરાવો.

 AAY પ્રમાણ કાર્ડના ફાયદા :-

 દર મહિને પ્રત્યેક પરિવાર માટે પહેલા 25 કિગ્રા જે રકમ હતી તેને વધારીને દર મહિને દરેક પરિવાર માટે 35 કિગ્રા.

 જે પરિવારો નિરાધાર રેખા (BPL) હેઠળ જાય છે અને રાજ્યની અંદર TPDS હેઠળ આવતા હોય તેમને રૂ. 2/ - અનાજ આપવા માટે

 PWDs ને PMGKAY અને આત્મવિશ્વાસપૂર્ણ ભારત બંડલના પ્રધાન મંત્ર હેઠળ રાજ્ય સરકારને દર મહિને 5 કિલો વધારાના મફત અનાજની ફાળવણીનો લાભ આપવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.

 ગુજરાતમાં વિવિધ પ્રમાણ કાર્ડ વર્ગીકરણ :-

 એપીએલ

 પીએચએચ

 APL 1-2-3

 નોન-એનએફએસએ

 અંત્યોદય/AAY

 બીપીએલ

 AAY પ્રમાણ કાર્ડ ધોરણો :-

 બીપીએલ કાર્ડધારક ચેપથી પ્રભાવિત તમામ વિધવાઓ, અશક્ત, કમજોર લોકો જેઓ BPL માટે લાયકાત ધરાવતા નાગરિક અધિકારો અને મજબૂતીકરણની શાખા હેઠળ નોંધાયેલા છે. તમામ લોકો જે કાર્ડ ધારક છે.

 ઘેટ્ટોમાં રહેતી વ્યક્તિઓ અને ચોકીદાર, કાર્ટ ખેંચનારા, હૉલાલ મદારી, કાગળ વણનારા અને નામંજૂર અને અન્ય પ્રાંતીય અને મેટ્રોપોલિટન પ્રદેશોમાં રહેતી વ્યક્તિઓ સમાન કેટેગરીમાં આવતા જેવા કેઝ્યુઅલ વિસ્તારમાં સતત તેમનો વ્યવસાય મેળવે છે. વિધવા પરિવારો અથવા કમજોર લોકો/વિકલાંગ લોકો/ 60 વર્ષથી વધુ કે તેથી વધુ ઉંમરના લોકો કે જેમની પાસે સંસાધન માટેની કોઈ પદ્ધતિ નથી અથવા કોઈ મૈત્રીપૂર્ણ મદદ નથી.

 ભૂમિહીન વસાહત કામદારો, પેરીફેરલ પશુપાલકો, પ્રાંતીય કારીગરો જેવા કે કુંભારો, વાછરડાની ચામડીના કણક પંચર, વણકર, ધાતુકામ કરનારા, લાકડાના કામદારો.


  આ પ્રમાણપત્ર કાર્ડમાં સૌથી વધુ અનાજ અને લાભો છે. આ વિભાજન કાર્ડ વિભાજન કાર્ડ શાખા ખાતે મામલતદાર કચેરી ખાતે ઉપલબ્ધ થશે. આ વિભાજન કાર્ડ માટે અરજી કર્યાના 30 દિવસના ગાળામાં તમે તમારું AAY કાર્ડ સ્વીકારશો.


 AAY પ્રમાણ કાર્ડ ગુજરાત હેલ્પલાઈન નંબર :-

 ગુજરાત રાજ્ય દુકાનદાર હેલ્પલાઇન (પૂરક) 1800 233 0222

 ફૂડ એન્ડ એપોર્શન કાર્ડ હેલ્પલાઇન (પૂરક) 1800 233 5500


AAY Ration Card Gujarat Important Links :-

Official Website

Download Antyoday Ration Card Form