Find job vacancies
Pinned
AAI Junior Executive Recruitment 2024: એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ભરતી

AAI Junior Executive Recruitment 2024: એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ભરતી

AAI Junior Executive Recruitment 2024 : એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (AAI) એ જાહેરાત દ્વારા નવીનતમ સૂચના બહાર પાડી છે. ગેટ 2024 દ્વારા જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ્સ (આર્કિટેક્ચર/સિવિલ/ઈલેક્ટ્રિકલ/ઈલેક્ટ્રોનિક્સ/ઈન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી) ની ભરતી માટે નંબર 02/2024/CHQ. લાયક ઉમેદવારો AAI જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ માટે GATE 2024 વેકેન્સી દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે. 2 એપ્રિલ 2024 થી શરૂ થાય છે. GATE દ્વારા AAI જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ ભરતી 2024 થી સંબંધિત તમામ વિગતો નીચે આપેલ છે.
Gujarat govt launches e-FIR | facility for vehicle, mobile phone thefts

Gujarat govt launches e-FIR | facility for vehicle, mobile phone thefts

 Ahmedabad, Jun 8 (PTI) The Gujarat government on Wednesday declared that individuals can now enlist an "e-FIR" utilizing the state home division's site or versatile application to report the robbery of their vehicles or cell phones.

Gujarat govt launches e-FIR | facility for vehicle, mobile phone thefts


Gujarat govt dispatches e-FIR | office for a vehicle, cell phone robberies


Individuals can now enlist an e-FIR from their homes utilizing the state home division's site or resident gateway "gujhome.gujarat.gov.in" or the "Resident First Gujarat Police" versatile application, as opposed to going to a police headquarters, as indicated by an authority.


Rather than visiting a police headquarters, individuals can now enroll an e-FIR from their home through the resident gateway "gujhome.gujarat.gov.in" or through the "Resident First Gujarat Police" portable application, an authority said.


The office is just accessible for cases, in which the charges are unidentified and there was no utilization of power, he said.


Subsequent to transferring required subtleties on the site or the application, complainants will be sent an affirmation through SMS and email, following which the application will be sent to the concerned police headquarters, the authority said.


A senior authority of a police headquarters will be expected to dole out the primer examination to his subordinate official in something like 24 hours of getting the objection, he said, adding that the complainant will be cautioned through SMS once the test is relegated.


The examination official should meet the complainant and check the realities referenced in the e-FIR in something like 48 hours and send his report to the police headquarters in control, he said.


The station in control will record an FIR on the off chance that the subtleties referenced in the e-FIR are viewed as veritable by the examination official. On the off chance that a necessary move isn't made on an application in no less than five days, the state government will make a move against authorities liable for it, the authority said. PTI PJT ARU


This report is auto-produced by the PTI news administration. The Print holds no liability regarding its substance. 


Important Link :Manav Kalyan Yojana 2022 @ e-kutir.gujarat.gov.in

Manav Kalyan Yojana 2022 @ e-kutir.gujarat.gov.in

Manav Kalyan Yojana 2022 authority website e-kutir.gujarat.gov.in Gujarat Online Application Structure pdf, | Manav Kalyan Yojana | કમિશનર, કુટીર અને ગ્રામોધોગ| Manav Kalyan Yojana in Gujarati Last Date and Begin Date Data, માનવ કલ્યાણ યોજના Pack Sahay yojna |Download Application Structure PDF Status On the web

Manav Kalyan Yojana 2022
Manav Kalyan Yojana 2022


Manav Kalyan Yojana Gujarat 2022 Subtleties


Plot Name:- Manav Kalyan Yojana 2022

Under State::- Administration of Gujarat

Name Of Office:- Industry and Mines Division Gujarat

Application:- Manav Kalyan Yojana Apply Online Structure 2022

Official entryway:- e-kutir.gujarat.gov.in

Last Date Of Use:- Online Last Date: 15-05-2022

Benefit:- Toolbox are accommodated a sum of 28 kinds of business


Toolbox has accommodated a sum of 28 kinds of business. (List is as per the following.)

Workmanship

Condemning work

Vehicle adjusting and fixing

Shoemaker

Fitting

Weaving

Stoneware

Various kinds of ships

Handyman

Salon

Fixing electric apparatuses

Agrarian metalworker/welding work

Carpentry

Clothing

Made brush supada

Milk-yogurt merchant

Fish merchant

Papad creation

Pickle making

Hot, cold beverages, nibble deals

Cut pack

Floor plant

Zest factory

Making a Divet of Rs (Sakhi Mandal sisters)

Versatile fixing

Paper cup and dish making (Sakhimandal)

Haircutting

Pressure Cooker for Cooking (Recipients of Ujjawala Gas Association)

Required Archive Rundown Of Manav Kalyan Yojana Gujarat 2022

Aadhar Card

Apportion Card

Verification Of Home (Power Bill/Permit/Rent Arrangement/Political decision Card/Property Card, Any Of The Land Records)

Illustration Of Candidate's Orientation

Illustration Of Yearly Pay

Proof Of Study

Evidence Of Having Taken Business Situated Preparing

Authorized Affirmation

Arrangement


Instructions to Apply Online Type Of Manav Kalyan Yojana Gujarat 2022


Most importantly the authority site: e-kutir.gujarat.gov.in

To enroll on the e-house entryway "For New Sakhi Mandal/Modern Helpful Snap-on "Society/NGO Enlistment/Khadi Organization Snap Here".

Enlistment You can enroll in this structure on the e-house entrance.

Fill in all the expected data.

Other individual subtleties of the candidate should be filled in after the first login

Technique To Really take a look at Application Status

First visit to the. official site of the

The landing page will open before you

On the landing page, you really want to tap on your application status

Strategy To View Contact Subtleties

Visit the authority site of the Chief of Cabin and Provincial Businesses division

The landing page will open before you

On the landing page, you want

The rundown of all the contact subtleties will be shown on your screen. 


Important Date:

  1. Online Start Date:15-03-2022
  2. Online Last Date: 15-05-2022
Pradhan Mantri Solar Panel Yojana Form 2022 - Gujarat Solar Panel Yojana

Pradhan Mantri Solar Panel Yojana Form 2022 - Gujarat Solar Panel Yojana

Pradhan Mantri Sun powered charger Yojana को आरंभ बिजली और नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत यदि सरकार द्वारा किया गया है| प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना का उद्देश्य भारत के किसानों को अतिरिक्त आय स्रोत प्रदान करना है तथा वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है| प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना को सरकार द्वारा KUSUM Yojana नाम दिया गया है| Pradhan Mantri Sun powered charger Yojana किसानों को दो प्रकार के लाभ उपलब्ध कराएगी पहले पुराने डीजल सिंचाई पंप की जगह रहे सोलर पैनल से चलने वाले सिंचाई पंपों का प्रयोग कर पाएंगे और दूसरा उन्हें खेत में लगे सोलर प्लांट से उत्पन्न बिजली को विभिन्न बिजली कंपनियों को बेच कर अतिरिक्त आय के रूप में रु 6000 तक पा सकेंगे |

Pradhan Mantri Solar Panel Yojana Form 2022


Pradhan Mantri Sunlight based charger Yojana Structure 2022 - Gujarat Sunlight powered charger Yojana


PM Free Sunlight based charger Plan 2022


Pradhan Mantri Sun powered charger Yojana इस योजना के तहत पहले चरण में 17 .5 लाख सिचाई पम्पो को सोर पैनल की सहायता से चलाने की व्यवस्था की की जाएगी । इस योजना के तहत वर्ष 2022 तक देश में तीन करोड़ सिचाई पंपों को बिजली या डीजल की जगह सौर ऊर्जा से की व्यवस्था की जाएगी । PM Free Sunlight based charger Plan 2020 के ज़रिये डीजल की खपत और कच्चे तेल के आयात पर रोक लगाने में मदद मिलेगी । इस योजना के अंतर्गत 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए (15 million ranchers will be given assets to introduce matrix associated sun based siphons.) धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत वित् मंत्री द्वारा 50 हज़ार करोड़ रूपये का बजट पेश (Financial plan of 50 thousand crores has been introduced by the Money Priest ) किया गया है |


Pradhan Mantri Sunlight-based charger Yojana 2021-22: The Public Sun oriented Mission, The Public authority Of India Has Set An Objective Of 100,000 MW Power Age Through Sun based Energy In The Country By 2022. This Incorporates 40,000 MW Of Limit Through Pradhan Mantri Sun-powered charger Yojana appropriations to Gujarat Frameworks.


Aside From Its Natural Advantages, The Establishment Of Housetop Planetary groups Doesn't Need Land And furthermore Lessens Network Misfortunes As Power Is Consumed Where It Is Created.


To Advance The Enormous Scope Establishment Of Roof Nearby planet groups On Private Rooftops, The Public authority Of Gujarat Has Presented The "Pradhan Mantri Sunlight powered charger Yojana" (SURYA-Gujarat) Plan.


In A Significant Drive, Govt. In India, Under The Public Sunlight based Roof Yojana Endowment Mission Has Set An Objective Of 1,00,000 MW Power Age Through Sun based Energy In The Nation Including 40,000 MW To Be Contributed Through Sun based Housetops In Different Areas.


To Accomplish This Size Of Limit, Gujarat Has Been Given The Objective Of 8,024 MW Limit Of Sunlight based Energy By 2021-22, Out Of Which 3,200 MW Is To Be Contributed By The Roof Section.


The establishment Of Housetop Sun-powered Plants For An Enormous Scope Is Probably The best drive, As In Such Plants, There Is No Necessity Of Land. Energy Is Consumed Where It Is Created; There Would Be No Component Of Transmission Misfortune Or Wheeling Misfortune And Such Plants Would Be In light of a legitimate concern for General society On the loose As Well As State Utilities. In this manner, With A Perspective for Advancing Enormous Scope Roof Nearby planet groups On Private Rooftops Patios, The Public authority Has Presented A Sponsorship Plan For Sun-powered Housetops In The Private Area.


This Plan Will Be Classified "SURYA-Gujarat" (Pradhan Mantri Sun-powered charger Yojana) With The Accompanying Arrangements:


Focus on: The Objective For Establishments Of Sun-oriented Housetops Will Be To Take special care of 2 Lac Purchasers During The Year 2019-20 And Aggregately 8 Lac Buyers Before The Finish Of The Monetary Year 2021-22.


State Appropriation Of 40% Will Be Accessible For Sun-powered Roof Frameworks Up To 3 Kw; And 20 % For Sun-oriented Roof Frameworks Past 3 Kw Up To 10 Kw, Introduced And Charged By Private Purchasers. Any Limit Of Sun oriented Housetop Framework Equivalent To Or More noteworthy Than 1 (One) Kilowatt DC Can Be Introduced Independent Of The Endorsed Heap Of The Shopper; Be that as it may, The Appropriation Will Be Restricted To A Greatest Limit Of 10 KW.


Pradhan Mantri Sunlight powered charger Yojana


You can likewise introduce sunlight powered chargers in your home like this: - Pradhan Mantri Sunlight powered charger Yojana


Contact the organization's Power Discom for introducing sunlight-based chargers on the floor. Which will interface you to a merchant.


Give your disco or merchant the most recent duplicate of your light bill so it can ascertain how much limit sun-powered chargers must be introduced.


an aya non-refundable charge of Rs.


After that, the site examination and trial will be finished. Interestingly, the complete expense of introducing sunlight-powered chargers in your house is sponsored by public authorities by up to 5%.


Costs will be eliminated in five years: Pradhan Mantri Sunlight based charger Yojana


For the most part, sunlight-based charger costs will disappear within 2-3 years. Accordingly, this plan isn't legitimate for boards with a limit under 5 kW and in excess of 5 kW. Assuming that you introduce five kilowatts of sunlight-powered chargers in a single house, it will save you Rs.


Assuming you loved this article, remember to like and share it. One of your portions can incredibly help somebody's life, and the product of that nature gives you what you really want. Assuming you have your viewpoint and some other data you want to be aware of, you can tell us. So we can arrive at that data in our subsequent article. Follow our page on Facebook to get data on well-being, Learned, Abnormal, Recent developments, Magnificence Tips, Entertaining Jokes, Bollywood Tattle, Nation, Unfamiliar, Zodiac Future, Cultivating Data, Cooking, Innovation, and so on Facebook. Remain associated. We will keep on bringing you such intriguing and helpful data for you. Much obliged. Jai Rear.


This data has been interpreted from News stories from Manibhaskar and other Public News Organizations.


Pradhan Mantri Sunlight powered charger Yojana


Qualification :

The Pradhan Mantri Sunlight powered charger Yojana Framework Is Introduced Inside The Premises Of The Help Association, Either On The Rooftop Or On The Ground.

The Nearby planet group Is Of The Responsibility of the Shopper.

The Premises Of The Sun based Establishment Is Of The Responsibility for Shopper Of The DISCOM Or Is In The Legitimate Ownership Of The Buyer.

Sun-based Cells And Sun-based Modules Conveyed In The Pradhan Mantri Sunlight powered charger Yojana Framework Will Be Produced In India. For example, Sun-based Cells And additionally Modules Of Non-Indian Beginning Will Not Be Qualified For Endowment Under This Plan.

Just New Plant And Apparatus Will Be Took into consideration Establishment And Will Not Be Moved Elsewhere.

Pradhan Mantri Sun-powered charger Yojana 2021-22: Advantages

30% Appropriation For Establishment Of Sun-powered chargers By Legislature Of India

Up to Rs. 10,000/KW Sponsorship By The Gujarat Government

Diminished/Zero Power Bill: Produced Sun based Power Will Be Changed Against Power Given By DISCOM

Kilowatt Rate Complete Rate 40% Sponsorship 20%Subsidy Absolute Endowment Add up to Be paid


Pradhan Mantri Sun-powered charger Yojana Structure 2022


Required Records For Pradhan Mantri Sunlight based charger Yojana

Planetary group Appointing Report Endorsed By Merchant, Recipient, And Discom Official

Charge/Endorsement Of Installment From Seller For The Housetop Nearby planet group Arrangement

Arrangement More Than 10kw: Endorsement For Charging Consent By Cei

Arrangement Under 10kw: Endorsement Of Electrical Boss Or Worker for hire

Joint Establishment Report Which Gives About The Establishment Endorsed By Recipient And Empaneled Merchant

Gujarat Urja Vikas Nigam Restricted (GUVNL) Will Be The Nodal Organization For This Plan, And The Execution Of The Plan And The Endowment Payment Will Be Finished Through All The Discoms In The State.


The Candidate Will Not Be Permitted To Get Some other Advantage From Some other Plan Of The Focal Government, For A similar Venture, And Whenever Found To Have Taken Advantage From Some other Plan Of The Public authority, How much Endowment Will Be Recuperated Forthwith.


Any Modern, Business, And Different Customers Or Government And Semi-Government Associations Won't Be Qualified For This Endowment. Execution Of This Plan Will Is Done Under The Authoritative Control Of The Energy and Petrochemicals Division, Legislature Of Gujarat. 


Important Download
The infographic below provides additional information on Surya Gujarat. For more information, visit – https://suryagujarat.ahasolar.in/
This Small Ac Is Very Popular In The Market, The Price Is Only 400 Rupees, It Cools The House In Minutes, See Details

This Small Ac Is Very Popular In The Market, The Price Is Only 400 Rupees, It Cools The House In Minutes, See Details

આ નાનું એસી અસાધારણ રીતે જાણીતું છે, તેની કિંમત માત્ર 400 રૂપિયા છે, તે મિનિટોમાં ઘરને ઠંડક આપે છે, જુઓ સૂક્ષ્મતા

 આ રૂઢિચુસ્ત આબોહવા નિયંત્રણ સિસ્ટમ ચોકી પર નોંધપાત્ર છે;  તેની કિંમત માત્ર 400 રૂપિયા છે, અને તે મિનિટોમાં ઘરને ઠંડુ કરે છે;  નિશ્ચય જુઓ.  જો તમે ઘરથી દૂર હોવ અને ગરમીને દૂર કરવા માટે એક ભવ્ય ગેજેટ ખરીદવાની જરૂર હોય, તો સૌથી નાનું એસી ઉપલબ્ધ છે.  કોની વિનંતી સૌથી વધુ નોંધનીય છે?

Small Ac Is Very Popular In The Market


 ઉનાળો આવી ગયો છે.  વ્યક્તિઓએ કુલર અને એસી એડજસ્ટ થવાનું શરૂ કર્યું છે.  સશક્ત Acs ની અનંત શ્રેણી જોવામાં આવી રહી છે.  જો કે, બજારમાં સામાન્ય AC કરતાં સૌથી તાજેતરનું બહુમુખી નાનું એ એટલું મજબૂત છે કે તે કદમાં પણ નાનું છે, તેમજ ઓછા પાવરનો ઉપયોગ કરે છે.  માની લઈએ કે તમે ઓછા પાવરનો ઉપયોગ કરતા અનુકૂળ કૂલિંગ ગેજેટ શોધી રહ્યા છો, તો બહુમુખી ફરજિયાત એર સિસ્ટમ એ અકલ્પનીય પસંદગી છે.  આ ન્યૂનતમ ખર્ચ બહુમુખી નાનું કૂલર મિનિટોમાં રૂમને ઠંડુ કરી શકે છે.  વધારામાં ખરીદી કરવા માટેની સૂક્ષ્મતા જાણો.


 કોમ્પેક્ટ લિટલ એસી


 સામાન્ય કરતાં નાનું આ એસી તમારા માટે સૌથી આદર્શ વિકલ્પ હશે જ્યારે તમે વિચારી રહ્યા હોવ, કાર્યસ્થળમાં કામ કરો છો અથવા પછી ફરીથી એમ માની લો કે તમે રૂમમાં એકલા બેઠા છો.  ગેજેટ વેબ પર ખરીદી શકાય છે અને ડિસ્કનેક્ટ થઈ શકે છે.  કિંમત 400 રૂપિયાથી શરૂ થાય છે અને 2,000 રૂપિયા સુધી હોઈ શકે છે.  તે વિવિધ યોજનાઓ અને આકારોમાં બનાવવામાં આવે છે.  પસંદગી ફ્લિપકાર્ટ પર ઉપલબ્ધ છે.  તમે તેમાંથી તમારા નિર્ણયની અપેક્ષા કરતા નાનું એસી ખરીદી શકો છો


 કેવી રીતે કાર્ય કરી શકે છે


 તેનો ઉપયોગ કરવા માટે તમારે સૂકા બરફ અથવા પાણીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.  જે તેને ઠંડુ રાખશે.  તે કામ કરવા માટે અત્યંત સરળ છે.  તે ઘણી શક્તિનો ઉપયોગ કરતું નથી.  ટેબલ પર કામ કરતી વખતે આ ગેજેટનો ઉપયોગ કરવો આદર્શ છે.


 સામાન્ય કરતાં નાનું કોમ્પેક્ટ એસી કેવી રીતે કામ કરે છે?  જો તમને આ કોમ્પેક્ટ ક્લાઈમેટ કંટ્રોલ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરવાની કોઈ ઈચ્છા હોય, તો તમારે સૂકા બરફ અથવા પાણીનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે.  જે તમને ઠંડક આપશે.  ધારી રહ્યા છીએ કે તમે નાના પાયે બહુમુખી AC ખરીદશો, તમારે તેને કેવી રીતે કામ કરવું તેના પર ભાર મૂકવાની જરૂર નથી.  સામાન્ય કરતાં નાનું બહુમુખી AC વાપરવા માટે અત્યંત સરળ છે.  નોંધપાત્ર રીતે, સ્કેલ્ડ ડાઉન અનુકૂળ AC ઓછી પાવર વાપરે છે.  તમે સ્કેલ્ડ ડાઉન અનુકૂળ AC ખરીદીને એક ટન બચાવી શકો છો.  આ ગેજેટ ટેલી કોમ્યુટ કરતા લોકો માટે યોગ્ય છે.


 આ બહુમુખી આબોહવા નિયંત્રણ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરવા માટે, તમારે સૂકો બરફ અથવા પાણી ઉમેરવું જોઈએ.  જેના કારણે તમને ઠંડકનો અનુભવ થશે.  જો તમે સામાન્ય બહુમુખી AC કરતાં નાનું લેશો, તો તમે તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તેના પર ભાર મૂકશો નહીં.  થોડું અનુકૂળ AC વાપરવા માટે ખૂબ જ સરળ હોઈ શકે છે.


 આશ્ચર્યજનક રીતે, સામાન્ય કરતાં નાનું અનુકૂળ AC નોંધપાત્ર રીતે ઓછું પાવર વાપરે છે.  તમે સામાન્ય કરતાં નાના અનુકૂળ ACને ટ્રેક કરીને મોટી રોકડ રકમ અલગ રાખી શકો છો.  ટેલિકોમ્યુટ કરતી વ્યક્તિઓ માટે આ ઉપકરણ અદ્ભુત છે.


 તેની પાસે ઠંડી હવા માટે કોઈ પ્રકારનું મશીન નથી, જો કે તેની પાસે બરફની પ્લેટ છે.  આ આઈસ પ્લેટમાં જ્યારે તમે આઈસ 3D શેપ લગાવીને દોડો છો, ત્યારે તે તમને ઠંડી હવા આપતી દેખાય છે.  તેમાં બ્લેડ વિનાની પાંખો પણ છે જે 3 થી 4 ફૂટની રેન્જમાં હવા ઉડાડે છે.  તે જ રીતે તમે યુએસબીની મદદથી દેશનું આ સૌથી નાનું એસી ચલાવી શકો છો


 તમે એ જ રીતે પાવર સપ્લાય યુએસબી આપી શકો છો.  તે જ રીતે તમે પોર્ટેબલ ચાર્જર, PC, PC અને પાવર બેંકની મદદથી પણ કામ કરી શકો છો.  તમે તેને USB દ્વારા તમારા બહુમુખી સાથે ઇન્ટરફેસ કરીને ચલાવી શકો છો.  તમે નિઃશંકપણે તેને તમારી સાથે ગમે ત્યાં લઈ જઈ શકો છો અને તેને કોઈપણ જગ્યાએ રાખી શકો છો અને કોઈપણ સમસ્યા વિના ચલાવી શકો છો. 


Important link

Link copied to clipboard!