Find job vacancies
Pinned
AAI Junior Executive Recruitment 2024: એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ભરતી

AAI Junior Executive Recruitment 2024: એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ભરતી

AAI Junior Executive Recruitment 2024 : એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (AAI) એ જાહેરાત દ્વારા નવીનતમ સૂચના બહાર પાડી છે. ગેટ 2024 દ્વારા જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ્સ (આર્કિટેક્ચર/સિવિલ/ઈલેક્ટ્રિકલ/ઈલેક્ટ્રોનિક્સ/ઈન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી) ની ભરતી માટે નંબર 02/2024/CHQ. લાયક ઉમેદવારો AAI જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ માટે GATE 2024 વેકેન્સી દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે. 2 એપ્રિલ 2024 થી શરૂ થાય છે. GATE દ્વારા AAI જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ ભરતી 2024 થી સંબંધિત તમામ વિગતો નીચે આપેલ છે.
Jio Recharge Plan: જિયોનો સસ્તો રીચાર્જ પ્લાન, 895 રૂ. મા 336 દિવસની વેલીડીટી સાથે અનલીમીટેડ કોલીંગ અને ડેટા

Jio Recharge Plan: જિયોનો સસ્તો રીચાર્જ પ્લાન, 895 રૂ. મા 336 દિવસની વેલીડીટી સાથે અનલીમીટેડ કોલીંગ અને ડેટા

Jio Recharge Plan: જિયોનો સસ્તો રીચાર્જ પ્લાન, 895 રૂ. મા 336 દિવસની વેલીડીટી સાથે અનલીમીટેડ કોલીંગ અને ડેટા


Jio Recharge Plan: Jio Annual Recharge Plan: રીલાયન્સ જિયો ભારતની ટેલીકોમ ક્ષેત્રની મોટી કંપની છે. રીલાયન્સ જિયો તેના કસ્ટમરને અવારનવાર સારા રીચાર્જ પ્લાન ઓફર કરે છે. Jio Phone ના ગ્રાહકોની જરૂરીયાતને ધ્યાનમા રાખી જિયો એ એક વાર્ષિક રીચાર્જ પ્લાન ઓફર કરે છે. જેમા ખૂબ જ સસ્તા દરે તમે અનલીમીટેડ કોલીંગ અને સાથે ડેટા નો લાભ મેળવી શકો છો.

Jio Recharge Plan

ઘણા એવા લોકો હોય છે જેમને બહુ ખાસ કઇ ડેટાની જરૂરીયાત હોતી નથી. આવા કસ્ટમરની જરૂરીયાતને ધ્યાનમા રાખી રીલાયન્સ જિયો એ ઘણા સારા રીચાર્જ પ્લાન ઓફર કરી રહી છે. જેમા ખૂબ જ સસ્તા દરે લાંબી વેલીડીટી મળી રહી છે અને સાથે ડેટા પણ આપવામા આવે છે. ઉલ્લેખનીય છે કે આ બધા રીચાર્જ પ્લાન જિયો ફોન Jio Phone યુઝર માટેના છે.

jio 895 Recharge Plan

 • જિયો ના આ રીચાર્જ પ્લાનમા રૂ.895 થી રીચાર્જ કરાવવાનુ રહે છે.
 • આ પ્લાનમા 28 દિવસની 12 સાયકલ લેખે કુલ 336 દિવસની વેલીડીટી ઓફર કરવામા આવે છે.
 • આ રીચાર્જ પ્લાનમા દર 28 દિવસના 2 GB એમ કુલ 24 GB ડેટા આપવામા આવે છે.
 • આ રીચાર્જ પ્લાનમા દર 28 દિવસના 50 SMS આપવામા આવે છે.
 • આ રીચાર્જ પ્લાનમા 336 દિવસ સુધી અનલીમીટેડ કોલીંગ આપવામા આવે છે.
 • સાથે JIOTV , JIO CINEMA અને JIO CLOUD ના સબસ્ક્રિપશન ફ્રી આપવામા આવે છે.

jio 91 Recharge Plan

 • જિયો ના આ રીચાર્જ પ્લાનમા રૂ.91 થી રીચાર્જ કરાવવાનુ રહે છે.
 • આ પ્લાનમા 28 દિવસની વેલીડીટી ઓફર કરવામા આવે છે.
 • આ રીચાર્જ પ્લાનમા દરરોજ ના 100 MB એમ કુલ 3 GB ડેટા આપવામા આવે છે.
 • આ રીચાર્જ પ્લાનમા દર 28 દિવસના 50 SMS આપવામા આવે છે.
 • આ રીચાર્જ પ્લાનમા 28 દિવસ સુધી અનલીમીટેડ કોલીંગ આપવામા આવે છે.
 • સાથે JIOTV , JIO CINEMA અને JIO CLOUD ના સબસ્ક્રિપશન ફ્રી આપવામા આવે છે.

અગત્યની લીંક

Jio Recharge Plan Detailઅહિં ક્લીક કરો
INS Vikramaditya 360VR Tour Hindi HD video

INS Vikramaditya 360VR Tour Hindi HD video

INS Vikramaditya 360VR Tour Hindi HD video

INS Vikramaditya is the Indian Navy’s largest short take-off but assisted recovery (STOBAR) aircraft carrier and warship converted from the Russian Navy’s decommissioned Admiral Gorshkov vertical take-off and landing (VTOL) missile cruiser carrier. INS Vikramaditya was commissioned into service in November 2013.

The warship was extensively refurbished with new propulsion systems, hull sections, sensors, and flight deck. It was operationally deployed with a full complement of MiG-29 aircraft in May 2014.


INS Vikramaditya 360VR Tour Hindi HD video

The vessel can carry more than 30 long-range multi-role fighters with anti-ship missiles, air-to-air missiles, guided bombs, and rockets. The aircraft on board the carrier include MiG 29K / Sea Harrier combat aircraft, Kamov 31 radar picket Airborne Early Warning (AEW) helicopter, Kamov 28 naval helicopter, Sea King helicopter, ALH-Dhruv, and Chetak helicopter.

The naval variant of the indigenous LCA Tejas fighter aircraft made its first landing on the INS Vikramaditya in January 2020.

Background

At the time of attaining our Independence our visionary leaders saw the centrality of a powerful Navy and set us on the right course by envisaging an Indian Navy centred on aircraft carriers for sea control in our expansive areas of maritime interest. INS Vikrant, India’s first aircraft carrier was acquired from Great Britain and commissioned on 04 Mar 1961. INS Vikrant was a Majestic class CATOBAR (Catapult Assisted Take Off but Arrested Recovery) carrier and operated Sea Hawk fighters, Alize (Anti-Submarine Warfare) aircraft and Seaking helicopters. Consistent with its vision, India next acquired HMS Hermes, a Centaur class STOVL carrier and a veteran of the Falkland War. INS Viraat was commissioned on 12 May 1987 as India’s second aircraft carrier and India’s first STOVL carrier operating the Sea Harrier aircraft. Soon after the acquisition of INS Viraat, INS Vikrant was also converted from a CATOBAR carrier to a STOVL (Short Take-off and Vertical Landing) carrier. INS Vikrant was decommissioned on 31 Jan 1997, after 36 years of glorious service under the Indian ensign. For almost a decade India had two aircraft carriers and the Indian Navy was fully cognisant of the criticality of having an aircraft carrier available for deployment on each seaboard to fulfil the Navy’s assigned tasks. In recognition of the importance of aircraft carriers, the Indian Navy had already started exploring the possibility of indigenously designing and constructing an Aircraft Carrier, this project took off in right earnest in the late 90s as the Air Defence Ship was conceived. However, given the long gestation period of such projects, the search for a replacement for INS Vikrant gained momentum as its decommissioning drew closer.

Important links 


It was at this juncture that Russia offered Admiral Gorshkov to the Indian Navy. Negotiations over acquiring the 44,500 ton Admiral Gorshkov started in 1994. Various high level delegations who had assessed the ship had independently concluded that the ship’s hull was in good material state and would be worth considering for exploitation in the Indian Navy with a suitable mix of aircraft
Non-creamy Layer Certificate Gujarat Online Apply

Non-creamy Layer Certificate Gujarat Online Apply

 Non-smooth Layer Authentication Gujarat Online Apply: Companions! Non-Rich Layer Endorsement, otherwise called Other In reverse Class Testament, was presented in 1993 by previous State leader V.P. Introduced by Singh. With the execution of this testament, companions have distributed a piece of occupations in focal government and public areas for the people holding this endorsement. A nonvelvety layer endorsement is given to a not carried out any criminal individual demonstration previously. The non-criminal declaration is utilized by the public authority to give travel papers, driving licenses, plans, government-backed retirement, and different advantages. States issue standing testaments to formally confirm that an individual has a place with a specific rank or local area. Competitors having a place with Other In reverse Class (OBC) classification are given this non-velvety layer declaration by the concerned state specialists. As far as reservations under OBC, families are additionally characterized into smooth layer and non-rich layer based on yearly pay. Companions today in this article we will get total data about how to get a Non-Rich Layer Declaration by filling disconnected structure or online strategy. Also, the total data about what proof is expected to get this declaration will be tracked down in this article underneath 

Non-creamy Layer Certificate Gujarat Online Apply


Non-smooth Layer Endorsement Gujarat

The necessity of Non-Criminal Endorsement is principally for the understudies and mostly when they have finished their standard 12 examinations and will apply for confirmation or any enlistment. In any case, a great deal of their time is squandered while extricating this certificate, following which we have composed this article with the goal that you can get this testament without any problem.

Non-smooth Layer Endorsement Gujarat Online Apply

Mitra Non-Rich Layer Testament is given to Income Office Official, who is able for the reason, can become Sub-Divisional Justice/Tehsildar in the wake of submitting OBC application structure alongside fundamental reports. Non-velvety layer declaration is given to OBC classification competitors. Non-Velvety Layer Declaration gives data in regards to the assessed pay of any competitor. Non-Rich Layer Authentication shows that no applicant's family pay from all sources surpasses the cutoff (for example 6 lakhs). The given system guides you on how to apply for Non-Rich Layer Authentication in Gujarat. This authentication can be acquired by filling the accompanying on the web or disconnected structure. For this authentication, you don't need to remain in lengthy lines and you need to pay no different costs, presently you can get this declaration by applying on the web at home.

Non-smooth layer declaration qualification in Gujarat


To get this Non-Smooth Layer (NCL) testament, the candidate should satisfy the accompanying circumstances:

The individual in question ought to be a long-lasting occupant of the province of Gujarat.

Non-rich layer applier should be an Indian resident.

The candidate's family pay is Rs. Ought to be 6 lakhs.


Non-smooth layer declaration records expected in Gujarat :


The accompanying evidence are expected to get the Companions Non-Criminal Testament:


As evidence of character (anyone) :

Right duplicate of an identification

Right duplicate of the political race card.

Any administration record containing a photograph of a resident

Driving consent

Government Personal ID Card/Administration Photograph Character Card gave by PSU

Right duplicate of Annual Assessment Dish card.

Picture ID is given by an apparent informational foundation

As verification of home (anyone) :

Apportion card

Right duplicate of an identification

Mail center Record Proclamation/Passbook

Right duplicate of political decision card.

A genuine duplicate of the power bill.

Driving authorization

Official Water Bill with Receipt

Any bank passbook OR Dropped check

telephone Bill Unique Duplicate

Government Personal ID Card/Administration Photograph Character Card given by PSU

As evidence of race (anyone) :

Self-ensured position declaration from capable specialists

Duplicate of School Leaving Declaration (L.C.)

Right duplicate of father/uncle/auntie's school leaving declaration

As confirmation of pay (anyone) :

Authentication of pay

Affirmed duplicate of town reg. No. 7/12, no. 8-An and negative. 6 for which land has been expected

Last compensation slip surpass a duplicate of the most recent three years annual government form

As other proof

Talati's suggestion

Punchnamu

Duplicate of father/uncle/auntie's station endorsement

Other required records

Apply online to get a non-smooth layer testament in Gujarat along these lines

To start the application, the candidate needs to visit the authority site of Advanced Gujarat Entry.

When opened, the candidate should enlist on the entry to continue with the application cycle. So in the event that you are coming to the computerized entryway interestingly, you need to make another enlistment in the advanced Gujarat official gateway.

To make another enlistment, the candidate needs to tap on the 'New Enrollment' button. It will then expect you to fill in the necessary subtleties and afterward click on the "SAVE" button.

Subsequent to enlisting on the gateway, the candidate ought to enter the ID and secret phrase in the "Login" box from the landing page to sign in and utilize the services. Then you need to tap on the "Income" button and afterward on the "More" button, where the menu bar shows up.

You will then, at that point, see the page Computerized Administrations click on the "Non-Velvety Layer" button.

Then, at that point, to apply online for assistance, click on the "Proceed" button.

Presently on the following page, you will see the candidate's ID and application number, filling in the expected subtleties.

Then, at that point, click on the "Following" button.

Then, at that point, transfer a duplicate of the multitude of required records in the entryway.

After effectively transferring the reports, the client needs to tick the affirmation checkbox. Then click on the "Submit" button to finish the application cycle.

Now that the application structure has been handled, the candidate will see a number on the screen to be printed sometime later.

The situation with your application can likewise be seen through that number.


Important Links :

Click here to Download the Form: Download from Here

Non-creamy Layer Certificate Gujarat Online Apply: Click Here

Antyoday Ration Card (AAY) Gujarat Form and Procedure 2022

Antyoday Ration Card (AAY) Gujarat Form and Procedure 2022

 અંત્યોદય (AAY) પ્રમાણ કાર્ડ ગુજરાત કેવી રીતે બનાવવું? આજે આ પોસ્ટ હેઠળ આપણે ગુજરાતમાં અંત્યોદય (AAY) પ્રમાણ કાર્ડ કેવી રીતે બનાવવું તેનો સમગ્ર ડેટા અને સિસ્ટમ શેર કરીશું. તમે ડિસ્કનેક્ટ થયેલા અન્ય AAY એપોર્શન કાર્ડ માટે અથવા વેબ પર અરજી કરી શકો છો. શું તમે digitalgujarat.gov.in વેબ-આધારિત ઈન્ટરફેસ અને વેબ પર એપલ દ્વારા ઈન્ટરનેટ આધારિત એપ્લિકેશન પર જઈ શકશો. હાલમાં નવું એપોર્શન કાર્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન ખુલ્લું છે તમે Digitalgujarat.gov.in પર નવું પ્રમાણ કાર્ડ માળખું સબમિટ કરવા માટે આગળ વધી શકો છો તમે @https://dcs-dof.gujarat.gov.in/ પરથી અલગ અલગ એપોર્શન કાર્ડ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. વધારાની જગ્યાઓ અને અભ્યાસ સામગ્રી અપડેટ્સ માટે jobsGujarat.In ની મુલાકાત લેવાનું ચાલુ રાખો.

Antyoday Ration Card


 AAY એપોર્શન કાર્ડ હાઇલાઇટ્સ :-


 પ્રાપ્તકર્તાની સંખ્યા - મેટ્રોપોલિટન પ્રદેશ

 અનાજનો ખર્ચ

 પ્રાપ્તકર્તાની સંખ્યા - દેશનો પ્રદેશ

 વિભાજન કાર્ડ્સ

 મેટ્રોપોલિટન પ્રદેશો પ્રાપ્તકર્તાઓની સંખ્યા

 પ્રાપ્તકર્તાઓનો દેશ વિસ્તારો

 ખાદ્ય અનાજની સોંપણી

 AAY એપોર્શન કાર્ડ અરજી પદ્ધતિ :-

 નજીકની મામલતદાર કચેરી અથવા શહેર મામલતદારની કચેરીમાં જાવ. મામલતદારની કચેરીમાં, વિવિધ શાખાઓ, ઉદાહરણ તરીકે, ઇ-ધારા શાખા, આવક શાખા, એટીવીટી શાખા, પુરવઠા શાખા, આફત શાખા, રાજકીય દોડ શાખા વગેરે.

 સ્ટોક શાખામાં માળખું રજૂ કરવાની જરૂર છે.

 માન્ય બંધારણ સાથે અરજી કરવી જોઈએ.

 તમારું AAY વિભાજન કાર્ડ તેને 30 દિવસ કે તેથી ઓછા સમયમાં બનાવો.

 ભલામણ કરેલ એપ્લિકેશન માળખું સાથે અપેક્ષિત

 AAY પ્રમાણ કાર્ડ નોંધપાત્ર અહેવાલો :-

 અન્ય અંત્યોદય પ્રમાણ કાર્ડ માટે અરજી કરતી વખતે, એપ્લિકેશનના બંધારણની સાથે સાથેના અહેવાલો રજૂ કરવા મહત્વપૂર્ણ છે.


 કન્ટેનર કાર્ડ.

 ઘરની ચકાસણી.

 વિઝા સાઇઝનો ફોટો.

 સરકારી ચિત્ર આઈડી કાર્ડ.

 એપ્લિકેશન માળખું.

 ડ્રાઇવિંગ પરમિટ.

 આધાર કાર્ડ.બેંક એકાઉન્ટ નંબર.

 મતદાર ઓળખ કાર્ડ

 જન્મ તારીખનો પુરાવો.

 AAY પ્રમાણ કાર્ડના ફાયદા :-

 દર મહિને પ્રત્યેક પરિવાર માટે પહેલા 25 કિગ્રા જે રકમ હતી તેને વધારીને દર મહિને દરેક પરિવાર માટે 35 કિગ્રા.

 જે પરિવારો નિરાધાર રેખા (BPL) હેઠળ જાય છે અને રાજ્યની અંદર TPDS હેઠળ આવતા હોય તેમને રૂ. 2/ - અનાજ આપવા માટે

 PWDs ને PMGKAY અને આત્મવિશ્વાસપૂર્ણ ભારત બંડલના પ્રધાન મંત્ર હેઠળ રાજ્ય સરકારને દર મહિને 5 કિલો વધારાના મફત અનાજની ફાળવણીનો લાભ આપવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.

 ગુજરાતમાં વિવિધ પ્રમાણ કાર્ડ વર્ગીકરણ :-

 એપીએલ

 પીએચએચ

 APL 1-2-3

 નોન-એનએફએસએ

 અંત્યોદય/AAY

 બીપીએલ

 AAY પ્રમાણ કાર્ડ ધોરણો :-

 બીપીએલ કાર્ડધારક ચેપથી પ્રભાવિત તમામ વિધવાઓ, અશક્ત, કમજોર લોકો જેઓ BPL માટે લાયકાત ધરાવતા નાગરિક અધિકારો અને મજબૂતીકરણની શાખા હેઠળ નોંધાયેલા છે. તમામ લોકો જે કાર્ડ ધારક છે.

 ઘેટ્ટોમાં રહેતી વ્યક્તિઓ અને ચોકીદાર, કાર્ટ ખેંચનારા, હૉલાલ મદારી, કાગળ વણનારા અને નામંજૂર અને અન્ય પ્રાંતીય અને મેટ્રોપોલિટન પ્રદેશોમાં રહેતી વ્યક્તિઓ સમાન કેટેગરીમાં આવતા જેવા કેઝ્યુઅલ વિસ્તારમાં સતત તેમનો વ્યવસાય મેળવે છે. વિધવા પરિવારો અથવા કમજોર લોકો/વિકલાંગ લોકો/ 60 વર્ષથી વધુ કે તેથી વધુ ઉંમરના લોકો કે જેમની પાસે સંસાધન માટેની કોઈ પદ્ધતિ નથી અથવા કોઈ મૈત્રીપૂર્ણ મદદ નથી.

 ભૂમિહીન વસાહત કામદારો, પેરીફેરલ પશુપાલકો, પ્રાંતીય કારીગરો જેવા કે કુંભારો, વાછરડાની ચામડીના કણક પંચર, વણકર, ધાતુકામ કરનારા, લાકડાના કામદારો.


  આ પ્રમાણપત્ર કાર્ડમાં સૌથી વધુ અનાજ અને લાભો છે. આ વિભાજન કાર્ડ વિભાજન કાર્ડ શાખા ખાતે મામલતદાર કચેરી ખાતે ઉપલબ્ધ થશે. આ વિભાજન કાર્ડ માટે અરજી કર્યાના 30 દિવસના ગાળામાં તમે તમારું AAY કાર્ડ સ્વીકારશો.


 AAY પ્રમાણ કાર્ડ ગુજરાત હેલ્પલાઈન નંબર :-

 ગુજરાત રાજ્ય દુકાનદાર હેલ્પલાઇન (પૂરક) 1800 233 0222

 ફૂડ એન્ડ એપોર્શન કાર્ડ હેલ્પલાઇન (પૂરક) 1800 233 5500


AAY Ration Card Gujarat Important Links :-

Official Website

Download Antyoday Ration Card FormLink copied to clipboard!